0(232) 437 00 60
info@benzesik.com
14 Mayıs 2016

Bronz alaşımları dökümleri ve talaşlı imalatı

1Kg'dan 1600 Kg'a kadar fosfor, bronz ve alaşımlarında tek parça döküm kapasitesi

Saçmalar küçük,yuvarlak,ana maddesi kurşun olan ,nesnelerdir,yivsiz tüfeklerle atış için kullanılır, kurşun,antimon, ve arsenik, karışımından oluşur .
Sade kurşundan oluşan saçmalar, tam yuvarlak olmayıp yumuşak olurlar, bundan dolayı, tam yuvarlak olabilmeleri için, bu karışımda 1%-1.5% kadar arsenik katılır,
arsenik, kurşuna nem aldırmaz, dış yüzeyini sağlamlaştırır ve dökümünü, yani damla oluşumunu kolaylaştırır, aynı zamanda saçmaları sertleştirir.
Saçmanın sertleşmesi için, bu karışıma antimon da katılır 2%- 3% kadar, bu yüzde çok nadiren daha fazla olabilir, çünkü antimon katkısı çoğaldıkça saçma da sert olur ve döküm sırasında tam yuvarlak olmayıp, saçma hafifler, yani hafif olur, bundan dolayı saçmanın çıkış hızı daha az (yani, düşük) olur.
Antimon katkılı saçmaları sert kabul ederiz, bundan dolyı antimon saçmalarla daha etkili atışlar yapılabilir, saçmalar daha sağlam olur ve dağılımı daha iyidir.